Home
Gegevens
Repertoire
Bandleden
Podium
CD
Muziek van Jazzmer
door Ruud Bergamin, arrageur
Foto's
Muziekstijlen
Jazzcookin
Swingmuziek
door Jazzmer
Swing als muziekstijl Klezmer
Links
Jazzmer speelt verschillende stijlen muziek, onder meer klezmer, oude en nieuwe swing ('new swing'), jump and jive, rock, funk en ballads. In die verschillende stijlen brengen wij niettemin eenheid, aangezien het hele repertoire is opgebouwd vanuit de gedachte dat de muziek toegankelijk moet zijn, flink swingend en hier en daar enige humor moet bevatten - zonder in quasi leukigheid te vervallen. Jazzmer is geen big-band in de gebruikelijke zin en speelt ook niet het geijkte big-band repertoire uit de Basie- en Kentontraditie, maar pakt de zaken wat eigenzinniger aan. Zowel door de bezetting van het orkest als door de arrangementen wijkt de sound af van de gebruikelijke bigbandklank. Opvallend is de ritmesectie bestaande uit blaasbas, slagwerk en percussie. Ook de blazersbezetting wijkt af van het gebruikelijke big band model: drie trompetten, twee trombones en vijf saxen (kort gezegd: vijf koper tegenover vijf hout).